پنجشنبه 8 خرداد 1399  
 

سید سعید شاه مرتضایی

 

وظایف و اختیارات مدیریت فناوری اطلاعات

-          شناخت کافی از سیستم عامل به منظور نصب و راه اندازی پشتیبانی

-          نصب و راه اندازی، نگهداری و عیب یابی سخت افزاری رایانه ها و دستگاه جانبی

-          نصب لوازم و قطعات جانبی جهت افزایش توانایی سخت افزاری و راه اندازی آنها

-          مطالعه و تحقیق و تهیه گزارش در زمینه های فناوری سخت افزاری و ارائه پیشنهادهای لازم به منظور ارتقاء سطح کیفی سخت افزارهای سازمان

-          بهینه سازی رایانه ها بر حسب نیاز دانشگاه

-          بررسی ، نصب و راه اندازی نرم افزارهای جدید بر حسب نیاز سازمان و رفع عیوب آن

-          مدیریت و پشتیبانی شبکه داخلی

-          همکاری با واحدهای دانشگاه در جهت ارائه اطلاعات و آمار درخواستی.    

-          حمایت و پشتیبانی از پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه.  

-          تهیه و نگهداری نرم افزارهای مورد نیاز حوزه های مختلف دانشگاه.

      -     انجام سایر امور محوله از طرف مقام مافوق


تست