خانم قزوینیان       
 
کارشناس رشته های : 
آموزش و پروش ابتدایی - علوم تربیتی (گرایش پیش دبستانی و دبستانی - مدیریت برنامه ریزی آموزشی ) - راهنمایی و مشاوره - امور تربیتی - 
مترجمی زبان انگلیسی - تربیت بدنی - مدیریت دولتی - مدیریت بازرگانی - مدیریت صنعتی - مدیریت جهانگردی - آموزش زبان انگلیسی - زبان و ادبیات انگلیسی - مهندسی مکانیک - 

مدیریت دولتی (کلیه گرایشها ) مقطع کارشناسی ارشد                                                                                                                                                                          
 شماره داخلی :114
                                        
خانم قاسمی کارشناس رشته های :
زبان و ادبیات فارسی - روانشناسی - مهندسی عمران - مهندسی صنایع غذایی - هنر اسلامی (صنایع چوب ) - طراحی پارچه - نقاشی - مهندسی معماری - مرمت بناهای تاریخی

زبان و ادبیات فارسی مقطع کارشناسی ارشد
شماره داخلی :113
خانم اویس قرنی کارشناس رشته های :
ریاضی - زیست شناسی - زمین شناسی - حسابداری - جغرافیا - الهیات - ادبیات عرب - حقوق

حقوق بین الملل - مهندسی مواد - ریاضی مقطع کارشناسی ارشد
شماره داخلی :128
خانم عبدوس کارشناس رشته های :
آمار - علوم کامپیوتر - مهندسی صنایع - علوم اقتصادی - علوم اجتماعی - علوم سیاسی - مهندسی مدیرت اجرایی - مهندسی مدیرت پروژه - مهندسی شیمی - مهندسی پزشکی - مهندسی برق - مهندسی کشاورزی - مهندسی کامپیوتر (سخت افزار و نرم افزار ) - مهندسی کامپیوتر (معماری کامپیوتر ) - مهندسی فناوری و اطلاعات - مهندسی شهرسازی - روانشاسی تربیتی - مشاوره و راهنمایی - مهندسی برق
شماره داخلی :161