برگزیده ها
1398/2/7 شنبه
مراسم معارفه معاون محترم دانشگاه پیام نور استان سمنان
مراسم معارفه معاون محترم دانشگاه پیام نور استان سمنان

.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور مرکز سمنان در تاریخ 98/01/31طی جلسه ای که با حضور کارکنان دانشگاه در سالن جلسات دانشگاه برگزار گردید توسط جناب آقای دکتر یوردخانی ریاست محترم دانشگاه پیام نور استان سمنان؛ جناب آقای دکتر اکرامی عضو محترم هیات علمی دانشگاه پیام نور سمنان را به عنوان معاون جدید دانشگاه پیام نور استان سمنان معرفی نمودند

 

 
امتیاز دهی