اخبار
1397/12/19 يكشنبه
مراسم روز درختکاری در دانشگاه پیام نور مرکز سمنان

.

به مناسبت روز درختکاری در محوطه دانشگاه پیام نور مرکز سمنان با حضور ریاست محترم دانشگاه جناب اقای دکتر یوردخانی و کارکنان و مسئول بسیج استاتید وجمعی از دانشجویان چند اصله نهال غرص گردید.

 

 
امتیاز دهی