اخبار
1397/12/23 پنجشنبه
گرامیداشت روز شهید در دانشگاه پیام نور مرکز سمنان

.

گرامیداشت روز شهید در دانشگاه پیام نور مرکز سمنان با حضور جناب آقای دکتر یورخانی در سالن  آمفی تئاتر برگزار گردید. در این مراسم که  کارمندان ستاد استان و مرکز سمنان و واحد مهدیشهر حضور داشتند  از آقای مهندس محمد عربی ( عضو هیات علمی مرکز سمنان ) برادر شهید گرانقدر حسن عربی و آقای عباسعلی فرحزادیان پور ( عضو غیر هیات علمی مرکز سمنان ) برادر شهید گرانقدر فضل الله فرحزادیان پور تجلیل و تقدیر شد.


 
امتیاز دهی