اخبار
1398/2/10 سه‌شنبه
بازديد جناب آقاي مالكي رياست سازمان مديريت و برنامه ريزي استان از پروژه هاي عمراني دانشگاه پيام نور سمنان
بازديد جناب آقاي مالكي رياست سازمان مديريت و برنامه ريزي استان از پروژه هاي عمراني دانشگاه پيام نور سمنان

.

صبح روز دوشنبه مورخ 1398/02/09 جناب آقاي مالكي رياست سازمان مديريت و برنامه ريزي استان به اتفاق جناب آقاي يوردخاني رياست دانشگاه پيام نور سمنان از روند اجراي پروژه هاي عمراني اين دانشگاه بازديد به عمل آوردند. 

 

 
امتیاز دهی