اخبار
1398/9/12 سه‌شنبه
قابل توجه دانشجویان گرامی
توزیع غذای گرم بین دانشجویان

.

قابل توجه دانشجویان گرامی
دانشگاه پیام نور مرکز سمنان در نظر دارد از روز شنبه مورخ   98/09/16اقدام به تهیه و توزیع غذای گرم بین دانشجویان نماید، دانشجویان گرامی در صورت تمایل میتوانند جهت تهیه ژتون به امور فرهنگی و دانشجویی دانشگاه مراجعه نمایند.
ضمنا مبلغ هر پرس غذای دانشجویی 18000 ریال می باشد که می بایست نقدا پرداخت شود.

 
امتیاز دهی