آموزش
1398/4/17 دوشنبه
قابل توجه كليه دانشجويان محترم
مهمان شدن در دوره تابستاني امکان پذیر می باشد

.

امكان مهمان شدن در دوره تابستاني از تاريخ 98/4/11لغايت 98/4/17مطابق دستورالعمل دوره تابستاني سال تحصيلي 98-97 (كارشناسي و كارشناسي ارشد)  ارسال شده به مراكز /واحدهاي مجري (براساس فايل مراكز مجري) امكانپذير مي باشد.

                                                                     دريافت فايل


 
امتیاز دهی