آموزش
1398/9/3 يكشنبه
ارزشیابی اساتید
به اطلاع دانشجويان گرامي مي رساند ارزشيابي اساتيد از تاريخ 11/ 08/ 98 الي 13/ 09 /98 در سیستم گلستان فعال می باشد

.

به اطلاع دانشجويان گرامي مي رساند ارزشيابي اساتيد از تاريخ 11/ 08/ 98 الي 

 13/ 09  /98  از مسير زير در سيستم فعال مي باشد :

ارزشيابي-----استاد-------ارزشيابي


 
امتیاز دهی