فرهنگی و دانشجویی
1398/4/17 دوشنبه
وام قرض الحسنه برای حافظین قرآن
وام قرض الحسنه ویژه اساتید،دانشجویان و کارمندان حافظ قرآن کریم

.

حافظین 30جزء:  20 میلیون تومان

حافظین 20جزءبه بالا :  15میلیون تومان

حافظین 10جزءبالا:   10میلیون تومان

حافظین 10جزءو کمتر:  5میلیون تومان

با توجه به محدودیت اعتبار اولویت با حافظین 30جزء می باشد


دفتر نهاد نمایندگی  مقام معظم رهبری در دانشگاه پیام نو راستان سمنان

 
امتیاز دهی