برنامه ریزی درسی و امور کلاسی
1398/12/4 يكشنبه
قابل توجه دانشجویان گرامی
لغو کلاسهای دانشگاه پیام نور

.

به جهت پیشگیری از شیوع بیماری کرونا کلاسهای دانشگاه پیام نور مرکز سمنان تا روز شنبه مورخ 98/12/10 لغو می باشد.

 
امتیاز دهی