لینک کلاسهای مجازی اساتید
1399/1/16 شنبه
ورود به کلاس مجازی

جهت ورود به کلاسهای مجازی نیمسال تحصیلی 3991 روی لینک زیر کلیک نمایید
lms.se.pnu.ac.ir

نحوه ورود به سامانه lms برای کلاسهای ترم تابستان:
1) ورود کلیه دانشجویان ایرانی به سامانه با یوزر: شماره دانشجویی و پسورد: کد ملی بدون صفر ابتدایی
2) ورود کلیه دانشجویان غیر ایرانی به سامانه با یوزر: شماره دانشجویی و پسورد : 1111

تمامی حقوق برای دانشگاه پیام نور محفوظ می باشد .

www.pnu.ac.ir