سه‌شنبه 8 اسفند 1402  
1399/3/12 دوشنبه
معاونت آموزشی و پژوهشی  دانشگاه
 
نام ونام خانوادگی :                  دکتر حسین تبیانیان
عنوان پست سازمانی :              معاون آموزشی و پژوهشی                                                                                                 

آخرین مدرک تحصیلی :     دکتری حسابداری   

                                         

شماره تلفن و دورنگار :    3337003-023
    
رایانامه :                             

 آدرس :                              دانشگاه پیام نور استان سمنان
    
شرح وظایف :               
   تدوين و پيشنهاد اصول اجرايي امور آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه.
   برنامه ريزي گسترش دوره هاي تحصيلات تكميلي دانشگاه.
   نظارت براجراي مقررات و آئين نامه هاي آموزشي و تحصيلات تكميلي با همكاري گروه نظارت و ارزيابي دانشگاه.
    اداره كليه امور آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه.
   مطالعه و اتخاذ تصميم در مورد مسائل آموزشي با كمك مسئولان ذيربط.                                                                            
    انجام ساير امور محوله از طرف رياست دانشگاه.