سه‌شنبه 8 اسفند 1402  
1399/3/12 دوشنبه
روابط عمومی
 
نام ونام خانوادگی :                  قاسم حمزه
عنوان پست سازمانی :              مسئول روابط عمومی                                                                                                


                                         
 
شماره تماس   :    3334010-023 و داخلی : 112
    
رایانامه :                             

 آدرس :                              دانشگاه پیام نورمرکز سمنان
    
شرح وظایف :               
تهيه و تدوين اخبار فعاليتهاي فرهنگي، آموزشي و عمراني و انتشار به موقع و مناسب آنها
همكاري با خبرگزاريها و جرايد محلي در ارائه اخبار، اطلاعات و آمار دانشگاه
رصد مستمر رسانه هاي عمومي در مورد مطالب منتشره دانشگاه پيام نور
درج خبرهاي منتشر شده در خبرگزاريها و روزنامه هاي كشوري و استاني بر روي سايت دانشگاه
برنامه ريزي و برگزاري نشستهاي خبري رياست محترم دانشگاه استان با اصحاب رسانه
هماهنگي جهت انجام مصاحبه هاي مطبوعاتي و رسانه اي با معاونين و روساي ادارات دانشگاه