سه‌شنبه 8 اسفند 1402  
1399/3/12 دوشنبه
مسئول دفتر
 
نام ونام خانوادگی :                  علی اکبر تولی
عنوان پست سازمانی :              مسئول دفتر                                                                                                


                                         
 
شماره تماس   :    3334010-023 و داخلی : 123
    
رایانامه :                             

 آدرس :                              دانشگاه پیام نورمرکز سمنان
    
شرح وظایف :               
دریافت، ثبت و تحویل کلیه نامه‌ها، مستندات و مکاتبات داخلی و خارجی
تنظیم برنامه‌های روزانه، جلسات، ملاقات ها، سفرها و بازدیدها
تهیه پیش نویس و پیگیری تایپ نامه‌ها و مستندات مورد نیاز
جمع‌آوری و استخراج اطلاعات و سوابق مورد نیاز
پاسخگویی به تلفن‌ها و مراجعان مربوط