سه‌شنبه 8 اسفند 1402  
1399/3/12 دوشنبه
خانم قزوینیان       
 
کارشناس رشته های : 
 مقطع کارشناسی : مهندسی مکانیک - روانشناسی - علوم ورزشی

مقطع کارشناسی ارشد : مدیریت دولتی (کلیه گرایشها ) - مشاوره (کلیه گرایشها) - روانشناسی مثبت گرا                                                                                                                                                                      
 شماره داخلی :114
 مسقیم : 33374004-023
                               
خانم ناظریه کارشناس رشته های :
مقطع کارشناسی : مدیریت دولتی - مدیریت بازرگانی - مدیریت صنعتی - مهندسی شیمی - علوم تربیتی - مهندسی
پزشکی - مشاوره - مهندسی برق - گردشگری

 
شماره داخلی :161
مستقیم :33374001-023
خانم اویس قرنی کارشناس رشته های :
مقطع کارشناسی : حقوق - زیست شناسی - مهندسی کامپیوتر - مهندسی مواد

مقطع کارشناسی ارشد : حقوق بین الملل - مهدسی مواد - ادبیات فارسی - روانشناسی تربیتی
شماره داخلی :128
مستقیم :33374004-023
خانم قاسمیان کارشناس رشته های :
مقطع کارشناسی : حسابداری - مهندسی معماری - مهندسی صنایع - مهندسی مدیریت پروژه - مهندسی صنایع غذایی- مدد کاری اجتماعی - مهندسی عمران - طراحی پارچه - روابط عمومی - فلسفه و کلام - جامعه شناسی - پژوهشگری - علوم سیاسی - مترجمی زبان - ادبیات انگلیسی
شماره داخلی :113
مستقیم :33374001-023