سه‌شنبه 8 اسفند 1402  
1399/3/12 دوشنبه
مسئول کتابخانه
 
نام ونام خانوادگی :                  علی طاهری منش
عنوان پست سازمانی :              مسئول کتابخانه                                                                                             


                                         
 
شماره تماس   :    33374008-023 و داخلی : 120
    
رایانامه :                             

 آدرس :                              دانشگاه پیام نورمرکز سمنان
    
شرح وظایف :               
ارتباط مستقیم با کتابخانه ها و مراکز و اسناد، مراکز تحقیقاتی ناشران دولتی و غیر دولتی داخل
تهیه و تنظیم تازه های کتاب و فهرست های مشترک
کمک به مسائل تحقیقی و پژوهشی اعضاء هیات علمی و دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی، خصوصاً مقاطع تحصیلات تکمیلی
نظارت بر انجام کارآموزی  و کارورزی دانشجویان کتابداری
جمع آوری، تجلید و صحافی کتب و نشریات ادواری، کتابخانه های دانشگاه
بررسی نیازهای اولیه کتابخانه و ارائه آن به مقام مافوق