سه‌شنبه 8 اسفند 1402  
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
1401/8/17 سه‌شنبه
رفاه دانشجویی
 
نام ونام خانوادگی :                  مریم قدیری
عنوان پست سازمانی :              مسئول صندوق رفاه دانشجویی                                                                                              


                                         
 
شماره تماس   :    33373471-023 و داخلی : 173
    
رایانامه :                             

 آدرس :                              دانشگاه پیام نورمرکز سمنان
    
شرح وظایف :               
اجرای کلیۀ بخشنامه‌های صندوق رفاه دانشجویان وزارت متبوع در ارتباط با امور رفاهی دانشجویان.
شناسایی دانشجویان واجد شرایط دریافت وام‌های دانشجویی مطابق ضوابط و آئین‌نامه‌های مربوط
بررسی مدارک و مستندات مربوط به خدمات رفاهی مورد درخواست دانشجویان واجد شرایط
تشکیل پروندۀ الکترونیکی برای دانشجویان و دانش‌آموختگان بهره‌مند از تسهیلات و خدمات رفاهی
پیگیری اخذ مطالبات صندوق رفاه دانشجویان