كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
سه‌شنبه 8 اسفند 1402  
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
1401/8/17 سه‌شنبه
تربیت بدنی
 
نام ونام خانوادگی :                  حسین گل محمدی
عنوان پست سازمانی :              مسئول تربیت بدنی                                                                                              


                                         
 
شماره تماس   :    33372488-023 و داخلی : 143
    
رایانامه :                             

 آدرس :                              دانشگاه پیام نورمرکز سمنان
    
شرح وظایف :               
برنامه ریزی در جهت توسعه و تعمیم رشته های مختلف ورزشی در دانشگاه و ایجاد تسهیلات لازم در این زمینه
پیش بینی و ارائه ی طرح ها و برنامه های ورزشی درون دانشگاه
ایجاد بستر مناسب و ترغیب دانشجویان به شرکت در فعالیت های ورزشی
ایجاد تسهیلات لازم جهت شرکت استادان و کارکنان دانشگاه در فعالیت های ورزشی
پیش بینی، برآورد و تهیه وسایل ورزشی مورد نیاز دانشجویان، استادان و کارکنان