كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
سه‌شنبه 8 اسفند 1402   04:21:04
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
1401/8/17 سه‌شنبه
تحصیلات تکمیلی
 
نام ونام خانوادگی :                  حسین گل محمدی
عنوان پست سازمانی :              مسئول تحصیلات تکمیلی                                                                                                


                                         
 
شماره تماس   :    33372488-023 و داخلی : 143
    
رایانامه :                             

 آدرس :                              دانشگاه پیام نورمرکز سمنان
    
شرح وظایف :               
پذيرش و ثبت نام اوليه، تشكيل پرونده، صدور كارت دانشجويي و معرفي پذيرفته‌شدگان به دانشكده‌هاي مربوطه جهت شروع به تحصيل
كنترل ثبت نام ترم به ترم، كنترل نمرات، صدور مجوز دفاع پس از بررسي همه‌جانبه پرونده دانشجويان، درخواست ارزش تحصيلي دانشجويان جديد الورود از دانشگاه قبلي آنان
مشاوره و راهنمايي دانشجويان و مراجعان جهت رفع مشكلات آموزشي
بايگاني و نگهداري سوابق تحصيلي دانشجويان