كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
سه‌شنبه 8 اسفند 1402   04:52:43
1401/8/17 سه‌شنبه
امور اداری
 
نام ونام خانوادگی :                  مصطفی عرب نیا
عنوان پست سازمانی :              مسئول امور اداری استان                                                                                               


                                         
شماره تماس   :    33371149-023 و داخلی : 181
    
رایانامه :                             
 آدرس :                              دانشگاه پیام نورمرکز سمنان
    
شرح وظایف :               
نظارت و کنترل حضور و غیاب کارکنان محترم
نظارت و کنترل بر عملکرد کارکنان محترم اعم از خدمات نقلیه نگهبانی تاسیسات و سرویس ایاب و ذهاب کارکنان و دانشجویان گرامی
هماهنگی جهت برگزاری همایش ها جلسات اداری و فرهنگی بازدید علمی دانشجویان
پذیرش مهمانان از سایر استانها و مراکز و در اختیار گذاشتن امکانات موجود رفاهی و اقامتی
پاسخ به نامه های ارجاعی ادارات و دانشگاه از طریق اتوماسیون اداری
بيشتر