كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
سه‌شنبه 8 اسفند 1402  
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
1401/8/17 سه‌شنبه
امین اموالی
 
نام ونام خانوادگی :                  محمود قلسمی
عنوان پست سازمانی :              امین اموال                                                                                               


                                         
 
شماره تماس   :    33370902-023 و داخلی : 177
    
رایانامه :                             

 آدرس :                              دانشگاه پیام نورمرکز سمنان
    
شرح وظایف :               
رویت کالاهای خریداری شده وتحویل وتحول کالا با حضور کارپرداز وانبار دار
کنترل تعداد قطعات جانبی کالاها از نظر کیفی وکمی
صدور قبض انباروالصاق برچسب اموال
تحویل اموال مورد جابجایی به تحویل گیرنده جدیدواخذ امضاهای لازم
ثبت دفاتر اموال پس از اعلام وصول مبنی بر صحت صورتحسابهای رسیده