كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
سه‌شنبه 8 اسفند 1402  
1401/8/30 دوشنبه
اعضای علمی دانشگاه پیام نور مرکز سمنان
 
نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی مرتبه رشته تحصیلی پست الکترونیکی رزومه
سید خلیل اکرامی دکتری استادیار ریاضی محض-آنالیز ekrami@pnu.ac.ir کلیک نمایید
مجتبی بابائی دکتری استادیار حقوق بین الملل mojtaba.babaee@gmail.com کلیک نمایید
فاطمه بیان فر دکتری استادیار روانشناسی تربیتی f.bayanfar@yahoo.com کلیک نمایید
معصومه پازکی دکتری استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی masomepazoki@yahoo.com کلیک نمایید
علی پریمی دکتری استادیار كلام- فلسفه دين ali.parimi@yahoo.com کلیک نمایید
محمد زاغیان دکتری استادیار علوم اقتصادی- اقتصاد سنجی zaghian102000@yahoo.com کلیک نمایید
محمد جواد زینلی دکتری استادیار زبان و ادبیات فارسی mjzeinali53@yahoo.com کلیک نمایید
محمد شاه حسینی دکتری استادیار مديريت دولتي -مديريت منابع انساني shahhoseini@se.pnu.ac.ir
کلیک نمایید
علی شیر افکن دکتری استادیار مشاوره و راهنمايي Alishirafkan2013@yahoo.com کلیک نمایید
مریم عزالدین دکتری استادیار شيمي - شيمي تجزيه maryams77@gmail.com کلیک نمایید
حسن فراتی دکتری استادیار مدیریت دولتی Hassan.foraty@gmail.com کلیک نمایید
زهرا فیض دکتری استادیار الهيات و معارف اسلامي -  فقه و مباني حقوق اسلامي feiz50@yahoo.com کلیک نمایید
فاطمه کریمی دکتری استادیار رياضي محض - جبر fatemehkarimi63@yahoo.com کلیک نمایید
ابراهیم امامی دکتری استادیار عمران - سازه ebrahim_emami87@yahoo.com کلیک نمایید
عارف باباپور کارشناسی ارشد مربی حسابداري aref.babapour@yahoo.com کلیک نمایید
حسین تبیانیان دکتری استادیار مديريت - بازرگاني hossein_tebyaniyan@yahoo.com کلیک نمایید
محمدعربی کارشناسی ارشد مربی معماري arabi1354@gmail.com کلیک نمایید
مرضیه مومن کارشناسی ارشد مربی مهندسي كامپيوتر- نرم افزار momen573@yahoo.com کلیک نمایید