شنبه 1 اردیبهشت 1403  
مسئول دفتر نهاد
1401/9/23 چهارشنبه
مسئول دفتر نهاد رهبری
 
نام ونام خانوادگی :                  حجه السلام و المسلمین بارانی
 
عنوان پست سازمانی :              مسئول دفتر نهاد مقام معظم رهبری

آخرین مدرک تحصیلی :     ................   

                                         

شماره تلفن و دورنگار :    ......................023
......
1401/9/23 چهارشنبه
مسئول اداره فرهنگی
 
نام ونام خانوادگی :                  روح الله واحدی
عنوان پست سازمانی :             مسئول اداره فرهنگی                                                                                               


                                         
 
شماره تماس   :    33370690-023 و داخلی : 145
    
رایانامه :                             

 آدرس :                              دانشگاه پیام نورمرکز سمنان
.....
1401/9/23 چهارشنبه
برگزیده ها