آموزش
1398/10/16 دوشنبه
برگزاری امتحانات لغو شده در تاریخ های جدید
برگزاری امتحانات لغو شده در تاریخ های جدید

.

قابل توجه دانشجویان گرامی
امتحانات لغو شده در روزهای یک شنبه و دوشنبه و سه شنبه طبق جدول زیر در پایان امتحانات برگزار می گردد. 
امتیاز دهی